1022 Technofast PlusHızlı Priz Alan Granit Yapıştırma Harcı

1022

Hızlı priz alan, yük­sek ya­pış­ma gücü ve yüksek elas­ti­ki­yet özel­li­ği­ne sahip, kolay ya­yı­lan, ça­lış­ma sü­re­si uza­tıl­mış, çi­men­to esas­lı, se­ra­mik, gra­nit se­ra­mik, gra­nit, mer­mer, doğal taş, por­se­len gibi büyük ebat­lı kap­la­ma mal­ze­me­si ya­pış­tır­ma har­cı­dır.

► Çimento Esaslı
► Yatay ve Dikey Yüzeylerde
► Yüksek Yapışma Gücü
► Hızlı Priz Alır
► Çok Esnek
► Düşük Sarfiyatlıdır

> Gri / Beyaz
> Bayındırlık Poz No: 04.013/1, 04.013/4

• İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
• Seramik, granit, cotto, pres tuğla, porselen, cam mozaik, mermer, doğal ve kompoze taşların her çeşit zemin üzerine yapıştırılmasında, (çimento esaslı yüzeyler, beton, prekast beton elemanlar, sıva vb.)
• Yonga levha, OSB, PVC ve metal zeminlerin (sadece iç mekanlarda) Termatect Astar ile astarlanmasından sonra yapıştırıcı olarak,
• Alçı-kartonplak, alçı-sıva, ısı izolasyon plakaları, gazbeton gibi sıcaklık değişiminden etkilenen yüzeyler üzerine, Termatect Astar ile astarlanmasından sonra, seramik yapıştırma işlerinde,
• Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde,
• Yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda, termal havuzlarda, kışın suyu boşaltılmayan yüzme havuzlarında,
• Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
• Binaların dış cephelerinde seramik ve granit yapıştırma işlerinde, tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlerinde mükemmel sonuç verir.

• Hızlı priz alır.
• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
• S2 sınıfı esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.
• Her türlü iklim koşullarına dayanıklıdır.
• Düşey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.
• Uzun çalışma süresine sahiptir.
• Kolay taraklanabilir.

a) Yüzey Ha­zır­lı­ğı:
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. 5 ila 20 mm derinliğindeki bozuk yüzeyler, iki gün önceden Termatect Tamir Harcı ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı +25°C’nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

Alçı Esaslı Yüzeylerde,
Emiciliği yüksek alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, kireçli sıva ve sunta üzerine Termatect Astar uygulanır. Astar uygulamasından 5 dakika sonra yapıştırma işlemine geçilebilir.

PVC Esaslı Yüzeylerde,
Mevcut PVC kaplama, zemine iyice yapışmış olmalıdır. Aderans azaltıcı her türlü malzeme yüzeyden temizlenmeli ve yüzey zımpara ile pürüzlendirilerek Termatect Astar ile astarlanmalıdır.

Metal Yüzeylerde,
İç mekanlarda bulunan metal yüzeyler (çelik, alüminyum vb.) hareket etmeyecek şekilde iyice sabitlenmelidir. Yüzey pas, kir, toz ve yağ gibi aderansı azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır ve Termatect Astar ile astarlanmalıdır.

Ahşap Yonga Esaslı Yüzeyler (Osb ve Yonga Levhalar),
Ahşap yonga levhalar maksimum %10 nem içermelidir. Zeminlere uygulanan ahşap yonga levha (V100) minimum 25 mm, duvarlara uygulanan ise 19 mm olmalıdır. Levhalar yüzeye 30 cm aralıklar ile vidalanmalıdır. Kenar birleşimi en az 8 mm genişliğinde olmalıdır. Yongaların birleşim yerlerinde yiv açılarak Derz Dolgu Mastiği ile doldurulmalıdır. Ahşap yonga levhalar, kuru ortamlarda ise Termatect Astar ile astarlanmalıdır. Eğer levhalar neme maruz kalan yerlerde ise (dış cephe), Tam Esnek Su Yalıtım Malzemesi ile iki kat ve file takviyeli olarak uygulanır.

b) Ürün Hazırlığı:
Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kabına boşaltılır. 1022 Technofast Plus , yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/ dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

c) Uy­gu­la­ma Yön­te­mi:
Malanın düz tarafı ile uygulama yüzeyine 1 mm kalınlığında 1022 Technofast Plus tabakası tatbik edilir. Açık bekletme süresi olan 30 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana 1022 Technofast Plus malanın dişli tarafı ile üniform kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilir. Kalınlıkları farklı seramiklerin veya granitlerin yapıştırılmasında uygulama yüzeyindeki bozuklukları kapatmak amacıyla her seramiğin ya da granitin altına 1 mm kalınlığında harç sürülmesi önerilir. Seramikleri veya granitleri yerine uygularken yapıştırma harcına tamamen temas etmesini sağlamak için, seramik ya da granit harcın içinde yüzdürülür. Uygun seramik veya granit ebadına göre tavsiye edilen derz aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır. Bırakılan derz aralıklarının doldurulması için Termatect Derz Dolguları kullanılmalıdır. Derzlerin fugalanmasına yaklaşık 24 saat sonra geçilebilir.

İletişime Geçiniz...

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Sizlerden aldığımız güç ile üstün kalite ve üstün hizmet arayışı içinde olmaya devam edeceğiz.”

Terma Yapı Kimyasalları
San. Tic. Ltd. Şti.