Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Terma Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Termatect) olarak, sizleri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) kapsamında, kişisel verilerin alınması, kullanılması, saklanması ve haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Terma Yapı Kimyasalları, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, güvenlik, iş güvenliği, teknik destek sağlanması, duyuru, etkinlik ve bilgilendirmelerinden haberdar etmek, istatiksel bilgilerin değerlendirilmesi, yasal gerekliliklere ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla gibi sebeplerle işlemekte, kullanmakta ve korumaktadır. Terma Yapı Kimyasalları, elinde bulunan kişisel verileri, yine bu sebeplerle mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve saklanmasının hukuki sebebi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarıdır.

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Terma Yapı Kimyasalları tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

– Kimlik ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta gibi),
– Satış kanallarında alınan bilgiler,
– Kişinin ürün ve hizmet kullanımına ilişkin bilgiler
– Kişinin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler

Terma Yapı Kimyasalları, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, istatiksel bilgilerin değerlendirilmesi gibi sebeplerle işlemektedir.

Terma Yapı Kimyasalları, elinde bulunan kişisel verileri, yine bu amaçlarla mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarabilmektedir.

Kişisel veriler genel merkez, bayiler, doğruda veya dolaylı iştiraklerimiz, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Terma Yapı Kimyasalları, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için azami dikkat ve çabayı göstermekte, bu verilerin güvenliği için gerekli teknik tedbirleri almakta ve titizlikle uygulamaktadır. Ayrıca personel, veri güvenliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimden geçirilerek, denetlenmektedir.

Kişilerin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sahip olduğu haklar şu şekildedir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Belli şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, belirtilen bu haklarıyla ilgili olarak Terma Yapı Kimyasalları’nın aşağıda belirtilen iletişim adresine yazılı olarak veya e-posta adresine e-posta ile başvurabilir. Terma Yapı Kimyasalları, bu başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde başvuruyu kural olarak ücretsiz bir şekilde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bilgi verecektir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyetinin bulunması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği tarifeye göre ücret talep edilebilecektir .

TERMA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cd. No:7 01410 / Sarıçam / ADANA
Telefon: 0322 394 31 01
Faks: 0322 394 31 02
E-posta: info@termatect.com
Mersis No: 0000000000000000

İletişime Geçiniz...

Şirketimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Sizlerden aldığımız güç ile üstün kalite ve üstün hizmet arayışı içinde olmaya devam edeceğiz.”

Terma Yapı Kimyasalları
San. Tic. Ltd. Şti.

Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İstermisiniz ?