1021 TechnofastHızlı Priz Alan Granit Yapıştırma Harcı

1021 Yeni

Hızlı priz alan, yük­sek ya­pış­ma gücü ve elas­ti­ki­yet özel­li­ği­ne sahip, kolay ya­yı­lan, ça­lış­ma sü­re­si uza­tıl­mış, çi­men­to esas­lı, se­ra­mik, gra­nit se­ra­mik, gra­nit, mer­mer, doğal taş, por­se­len gibi büyük ebat­lı kap­la­ma mal­ze­me­si ya­pış­tır­ma har­cı­dır.

► Çimento Esaslı
► Yatay ve Dikey Yüzeylerde
► Yüksek Yapışma Gücü
► Hızlı Priz Alır
► Esnek
► Düşük Sarfiyatlıdır

> Gri / Beyaz
> Bayındırlık Poz No: 04.013/1, 04.013/4

• İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
• Seramik, granit, mermer, porselen, doğal taş, cam mozaik ve pres tuğlaların, sıcaklık farklılıklarına maruz çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında,
• Alçı-kartonplak, alçı-sıva, ısı gazbeton gibi sıcaklık değişiminden etkilenen yüzeylerin Termatect Astar ile astarlanmasından sonra, üzerine seramik, granit, mermer, doğal taş ve cam mozaiklerin yapıştırılmasında,
• Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ıslak hacimlerde, yerden ısıtmalı zeminlerde, ısıtmalı havuzlarda, termal havuzlarda, kışın suyu boşaltılmayan yüzme havuzlarında,
• Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
• Binaların dış cephelerinde seramik ve granit yapıştırma işlerinde, tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlerinde mükemmel sonuç verir.

• Hızlı priz alır.
• İşleme süresi uzundur.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
• Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
• Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve titreşimlere dayanıklıdır.

a) Yüzey Ha­zır­lı­ğı:
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. 5 ila 20 mm derinliğindeki bozuk yüzeyler, iki gün önceden Termatect Tamir Harçları ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı +25°C’nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

Alçı Esaslı Yüzeylerde,
Emiciliği yüksek alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, kireçli sıva ve sunta üzerine Termatect Astar uygulanır. Astar uygulamasından 5 dakika sonra yapıştırma işlemine geçilebilir.

Ahşap Yonga Esaslı Yüzeyler (Osb ve Yonga Levhalar),
Ahşap yonga levhalar maksimum %10 nem içermelidir. Zeminlere uygulanan ahşap yonga levha (V100) minimum 25 mm, duvarlara uygulanan ise 19 mm olmalıdır. Levhalar yüzeye 30 cm aralıklar ile vidalanmalıdır. Kenar birleşimi en az 8 mm genişliğinde olmalıdır. Yongaların birleşim yerlerinde yiv açılarak Derz Dolgu Mastiği ile doldurulmalıdır. Ahşap yonga levhalar, kuru ortamlarda ise Termatect Astar ile astarlanmalıdır.

Eğer levhalar neme maruz kalan yerlerde ise (dış cephe), Tam Esnek Su Yalıtım Malzemesi ile iki kat ve file takviyeli olarak uygulanır.

b) Ürün Hazırlığı:
Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kabına boşaltılır. 1021 Technofast yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/ dak.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

c) Uy­gu­la­ma Yön­te­mi:
Malanın düz tarafı ile uygulama yüzeyine 1 mm kalınlığında 1021 Technofast tabakası tatbik edilir. Açık bekletme süresi olan 30 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana 1021 Technofast, malanın dişli tarafı ile üniform kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilir. Kalınlıkları farklı seramiklerin veya granitlerin yapıştırılmasında, uygulama yüzeyindeki bozuklukları kapatmak amacıyla, her seramiğin ya da granitin altına 1 mm kalınlığında harç sürülmesi önerilir. Seramikleri veya granitleri yerine uygularken 1021 Technofast’a tamamen temas etmelerini sağlamak için, seramik ya da granit, harcın içinde yüzdürülür. Uygun seramik veya granit ebadına göre tavsiye edilen derz aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır. Bırakılan derz aralıklarının doldurulması için Termatect Derz Dolguları kullanılmalıdır. Derzlerin fugalanmasına yaklaşık 24 saat sonra geçilebilir.

İletişime Geçiniz...

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Sizlerden aldığımız güç ile üstün kalite ve üstün hizmet arayışı içinde olmaya devam edeceğiz.”

Terma Yapı Kimyasalları
San. Tic. Ltd. Şti.